Stasto

Zawory elektromagnetyczne pośredniego i bezpośredniego działania oraz działania wymuszonego

W zaworach sterowanych bezpośrednio normalnie zamkniętych siła generowana przez cewkę elektromagnetyczną bezpośrednio oddziałuje na grzybek i unosi go od gniazda umożliwiając przepływ medium. Po zaniku siły elektromagnetycznej sprężyna automatycznie zamyka zawór. W wersji NO działanie jest odwrotnie. Ze względu na ograniczoną siłę cewki zawory sterowane bezpośrednio mogą być stosowane tylko przy niskich ciśnieniach oraz niewielkich średnicach nominalnych. Aby pokonać te ograniczenia wprowadzono elektrozawory ze sterowaniem pośrednim. Zawory te mają wbudowany serwomechanizm, który wykorzystuje siłę medium do wspomagania otwierania i zamykania, dzięki temu można je stosować do większych ciśnień i średnic. Aby serwomechanizm zadziałał poprawnie w instalacji musi występować wymagana różnica ciśnień przed i za zaworem. Problemy w działaniu zaworów ze sterowaniem pośrednim mogą się pojawić jeżeli ciśnienie robocze w instalacji jest nieduże, poniżej 0,5 bar. W takich przypadkach zalecamy zastosowanie zaworu ze sterowaniem wymuszonym, który łączy w sobie sposób działania obu poprzednich wykonań.

W swojej ofercie posiadamy zawory 2/2 drogowe sterowane: bezpośrednio, pośrednio oraz ze sterowaniem wymuszonym. Ponadto dysponujemy również opcją 3/2 drogową sterowaną bezpośrednio. Znajdą również Państwo elektrozawory z korpusem mosiężnym oraz ze stali szlachetnej, w wykonaniu standardowym bądź przystosowanych do pracy w strefach zagrożonych wybuchem ATEX. Zawory elektromagnetyczne są powszechnie wykorzystywane w automatyce przemysłowej ze względu na stosunkowo niską cenę i brak konieczności zasilania zaworów sprężonym powietrzem.

  Dane techniczne:

 • Uszczelnienie odpowiednie do zapotrzebowania np. NBR, FKM, EPDM, PTFE, Rubin.
 • Zakres ciśnień od próżni do 200 bar
 • Liczba przesterowań - 1-10 milionów
 • Temperatura pracy: -40°C…. +140°C
 • Średnica nominalna od 1 mm do 200 mm
 • Odpowiednie zarówno do czystych i neutralnych mediów jak i agresywnych chemicznie cieczy oraz gazów i pary.


 • 2-drogowe elektrozawory bezpośredniego działania typ: 21A; 21L; 21ALB;
 • 2-drogowe elektrozawory serwo typ: 21H; 21W; 21WA; 21PW; 21X
 • 2-drogowe elektrozawory działanie wymuszone typ: 21H1; 21HT; 21IH
 • 3-drogowe elektrozawory typ: 31A; 31L; 31ALB;
 • Zawory elektromagnetyczne Atex typ: 21L Ex m; 21L Ex d; 21A Ex m; 21A Ex d; 21W Ex m; 21W Ex d;
 • Zawory elektromagnetyczne proporcjonalne typ: 21A2KC; 21AP;
 • Zawory elektromagnetyczne z technopolimeru typ: 21AP; 21JP; 21APB; 31AP; 31JP; 31APB
 • Zawory elektromagnetyczne do przemysłu spożywczego typ: 21AP NSF; 21JP NSF; 21A NSF; 31A NSF
 • Wyspy zaworowe elektromagnetyczne typ: AM; JM; 4743

Zachęcamy do wysyłania zapytań. Chętnie pomożemy w doborze odpowiedniego rozwiązania do Państwa aplikacji.

Wyślij zapytanie