stasto - strona główna

Made in EU

gwarancja jakości, kompetencja na miejscu, wartość dodana w regionie

więcej

Made in EU

STASTO Automation Sp. z o.o. jest dystrybutorem automatyki przemysłowej produkowanej wyłącznie na terenie Unii Europejskiej. Dzięki temu zapewniamy Państwu najwyższą niezawodność i jakość produktów, czego potwierdzeniem jest 3-letni okres gwarancyjny.

 

Kompetencja na miejscu

Lokalizacja produkcji na terenie Europy umożliwia ciągłą wymianę doświadczeń i wiedzy między STASTO a producentami. Działanie w ramach jednego makroregionu gospodarczego powoduje, że bariery językowe i kulturowe ograniczone są do minimum. Włączenie producenta do procesu doradztwa i projektowania umożliwia szybkie i skuteczne sprostanie nawet najcięższym wyzwaniom.

 

Krótkie odległości

Bliskość zakładów produkcyjnych umożliwia STASTO elastyczną reakcję na wymagania klientów. Łańcuch dostaw zostaje znacznie zredukowany a terminy dostaw skrócone. Bezpośredni kontakt z producentem umożliwia błyskawiczne wsparcie techniczne oraz tworzenie indywidualnych rozwiązań technicznych.

 

Regionalna wartość dodana

W minionych latach gospodarki krajów rozwiniętych przeżywały exodus zakładów produkcyjnych na daleki wschód. STASTO współpracuje jedynie z podmiotami, które pozostawiły swoją produkcję na terenie Europy, przyczyniając się do powstawania nowych miejsc pracy oraz wzrostu gospodarczego. Ciągłe podwyższanie standardu życia oraz bezpieczna przyszłość regionu to kierunek, w którym zmierza STASTO.